E-postlistor på mailman.abo.fi

Listan finns inte: tisra

Nedan finns en lista över alla offentligt tillgängliga e-postlistor på mailman.abo.fi. Klicka på en lista för att få mer information om listan, för att anmäla dig, avanmäla dig eller för att ändra dina personliga inställningar för listan. To visit the general information page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the rätt list name appended.

List administrators, you can visit administrationssidan to find the management interface for your list.

If you are having trouble using the lists, please contact mailman@abo.fi.

   
Lista Beskrivning
Dutar Kommunikation med DUTAR projektet
ict-info Information från ICT-service, öppen lista
KavCapoeira KAV-Motions Capoeiragrupp
Keke-foorumi Keke-foorumi är de finländska universitetens forum för hållbar utveckling.
Mailman-news Informationslista för ägare till Mailman-listor
Miestutkimus Miestutkimuksen tiedotus- ja keskustelufoorumi - Mansforskningens forum för information och diskussion
Minoritystudies The Minority Studies mailing list for students, staff and others
Opu-lista Öppna universitetets informationsbrev (humaniora)
Opu-teologi-info Information om ämnet allmän teologi inom Öppna universitetet
Socdemstud Åbo Socialdemokratiska Studerande rf:s mailinglista

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix