Opu-lista -- Öppna universitetets informationsbrev (humaniora)

 

Kort om Öppna universitetet och detta informationsbrev

Välkommen till hemsidan för e-informationsbrevet om humaniora som utges av Öppna universitetet.

Öppna universitetet bedriver kursverksamhet på många orter i svenskfinland samt i form av distansundervisning via internet.

Via detta informationsbrev skickar vi regelbundet ut information om kursstarter etc. för följande ämnen:

- Etnologi
- Filosofi
- Folkloristik
- Historia
- Konstvetenskap
- Kultur- och socialantropologi
- Litteraturvetenskap
- Musikvetenskap
- Religionsvetenskap
.

Om du vill veta mera om Öppna universitetet vid Åbo Akademi rekommenderar vi att du besöker vår hemsida.

Anmäl dig till Opu-lista

Du kan anmäla dig till Opu-lista genom att fylla i nödvändig information nedan. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att inte någon annan ska kunna anmäla dig till listan mot din vilja. Detta är en dold lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar bara är tillgänglig för listadministratören.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan.

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
Prenumeranternas personliga inställningar

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan Opu-lista), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan Opu-lista administreras av khumina at abo.fi, pian.akerlund at abo.fi, nancy.pettersson at abo.fi
Administrativ sida för Opu-lista (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på abo.fi

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix