E-postlistor på mailman.abo.fi - administrativa länkar

Välkommen!

Nedan finns sammanställningen av Mailman e-postlistor som finns tillgängliga på mailman.abo.fi. Klicka på listans namn för att komma till listans konfigurationssida.Om du vill administrera en e-postlista som inte visas i sammanställningen nedan, lägg till '/' och därefter listans namn, på URL:en till webbsidan.
Du kan också skapa en ny e-postlista om du har tillgång till det.

Allmän information om listorna finns på översikt över e-postlistor.

(Skicka frågor och kommentarer till mailman@abo.fi.)

   
Lista Beskrivning
Dutar [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict-info Information från ICT-service, öppen lista
KavCapoeira KAV-Motions Capoeiragrupp
Keke-foorumi Keke-foorumi är de finländska universitetens forum för hållbar utveckling.
Mailman-news Informationslista för ägare till Mailman-listor
Miestutkimus Miestutkimuksen tiedotus- ja keskustelufoorumi - Mansforskningens forum för information och diskussion
Minoritystudies The Minority Studies mailing list for students, staff and others
Opu-lista Öppna universitetets informationsbrev (humaniora)
Opu-teologi-info Information om ämnet allmän teologi inom Öppna universitetet
Socdemstud Åbo Socialdemokratiska Studerande rf:s mailinglista

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix